* Khỏe đẹp với dược thảo thiên nhiên bào chế tại Hoa Kỳ *

10900 Westminster Ave., Ste 7, Garden Grove, CA 92843
(Trong khu chợ Người Việt)

Tel: (714) 548-9680, Fax: (714) 363-5544
E-mail: ailinh18@sbcglobal.net

"TẬN TÂM CHỮA LÀNH BỆNH"
Là Phương Châm Của Chúng Tôi

CHUYÊN TRỊ DỨT NHỮNG BỆNH NAN Y - NỘI THƯƠNG - BỆNH NGOÀI DA